Crear un directorio

Para lograr unha clara estrutura de almacenamento, Chamilo permiteche crear directorios (cartafols) e subdirectorios facendo clic na icona de cartafol co asterisco amarelo .

Ilustración 29: Documentos – crear directorios

Para crear un directorio:

  • Clic na icona de Crear cartafol,

  • Introducir o nome do directorio,

  • Clic no botón de Crear a cartafol,

  • O novo directorio foi creado e podes empregalo xa para almacenar novos documentos.

Se queres crear un subdirectorio, abre o directorio onde queres crealo e segue o mesmo procedimento.

results matching ""

    No results matching ""