Importar un documento

Podes importar un novo documento indo ao cartafol de destino desexado e facendo clic no icono de Subir documentos .

Ilustración 31: Documentos - Iconos – Subir documentos

Aparece a seguinte pantalla:

Ilustración 32: Documentos – Subida de documentos

Fai clic na área verde para explorar os arquivos no teu disco e selecciona un(s) para subir.

Na ventana pop-up, fai clic no botón de confirmación. A subida comeza. Se envías varios arquivos á vez, verás o progreso de subida de cada un en tempo real.

Unha vez finalizada a subida, aparece a seguinte lista de validación:

Ilustración 33: Documentos – Subida de documentos finalizada

A marca verde indica que o documento foi subido con éxito. Fai clic na iconq coa frecha azul de arriba para volver á lista de documentos.

Nota: A lapela de Enviar(Simple) permite empregar o procedemento tradicional de “fiestra de diálogo” para subir documentos. O chamamos Simple porque os usuarios en xeral están máis acostumados a utilizalo, ¡aínda que é realmente un pouco máis complicado de empregar! As opcións de indexado de documentos poden soamente ser atopadas no método Simple (no caso de que o teu administrador habilitara a característica de búsqueda) así como unha opción para descomprimir unha xerarquía completa de arquivos.

7. Para seleccionar máis dun arquivo, usa a tecla CTRL en combinación co botón esquerdo do rato.

results matching ""

    No results matching ""