Administración do curso

A lapela Os Meus Cursos permite a visualización dos cursos que poden ser xestionados por o docente (mostran unha icona dun lapis na parte dereita da caixa do curso para distinguilos de aqueles nos que o docente está inscrito como alumno, caso no que non teñen a icona do lapis ao lado).

Para aceder á páxina principal do teu curso, pulsa sobre o nome do curso. Aparecerán tres categorías de ferramentas:

  • Creación de contidos: permiten a creación de distintos tipos de contidos no curso.

  • Interación: permiten a interacción profesor-alumno ou alumno-alumno dentro do curso.

  • Administración: permite configurar as opcións do curso e realizar algunhas tarefas de mantemento.

que aparece debajo de cada herramienta. A veces muchas herramientas a la vez pueden intimidar al alumno en su primer acceso.

Nota: segundo o caso, o administrador pode haber habilitado ferramentas dispoñibles para os docentes do curso ou pode permitir ferramentas que dependan de extensións específicas (como a búsqueda de texto completo ou a videoconferencia), polo que a túa interface de curso pode non ser exacta á que se mostra nesta captura.

Nota : A interface do curso pódese mostrar de maneira diferente dependendo da elección do administrador. Podería, por exemplo, e dnsde la versión 1.8.8, permitir unha visión máis adecuada para dispositivos móviles, como nesta ilustración, a cual úsase por defecto nas versiones 1.9 e posteriores.

Last updated