Creación de cursos

Crear un curso é rápido e fácil, e pode facerse dende a páxina de Os Meus cursos

.

Nota : en algús portais, os profesores poden non tener permisos para crear novos cursos e simplemente é o administrador quen les asigna cursos xa creados.

Dalle clic en Crear un curso. Cumplimenta os campos obligatorios (ver Ilustración 13: Creando un curso – versión corta) e fai clic no botón. Xa está.

O curso será visible para o creador do curso e (posteriormente) polos usuarios inscritos ao mesmo. Por defecto, a persoa que crea o curso é responsable da administración do mesmo. Xeralmente será denominado o Propietario do curso ou o Creador do curso.

Para crear o curso, só precisas introducir un único dato, o título ou nome do curso.

Facendo clic no enlace de parámetros avanzados, preséntanse opcións adicionais (totalmente opcionais):

  • categoría, a elixir dun campo auto-completado (opcional),

  • código do curso Introduce un código que corresponda co título do curso, por exemplo mediante unha clasificación numérica (ten en conta que aínda que se introduza en minúsculas, o código automáticamente será convertido a maiúsculas e os símbolos (como , -, e espazos_) serán eliminados,

  • idioma empregado para mostrar o entorno do curso (nada che impide usar, por exemplo, Francés aínda que a plataforma esté instalada en Inglés). A elección de idioma non influe no contenido do curso, só na interface.

  • opcionalmente, o curso pode ser completado con algúns contenidos demo para orientar ao novo administrador do curso sobre a clase de recursos que pode crear no mesmo (normalmente un exercicio, foro e unha sección de introducción). Tamén pode ser creado completamente en blanco.

Ilustración 14: Crear un curso – versión extendida

A páxina seguinte que aparece na creación do curso suxire varias posibilidades:

  • ir directamente ao recén creado curso (a través dun enlace co título do mesmo),

  • ir directamente, facendo clic no icono correspondente, a un dos pasos máis frecuentes na configuración do curso:

Coa estrutura vacía xa creada, o seguinte paso é enriquecer o curso coa adición de texto, documentos multimedia, pistas de audio, enlaces, etc.

Last updated