Editor en liña (teacher/WYSIWYG)

Antes de entrar máis a detalle na revisión ds ferramentas propostas nos cursos, nos parece importante revisar contigo a interface do editor en liña, ocasionalmente calificado como WYSIWYG, para What You See Is What You Get, que significa que permite editar de maneira visual unha sección ou un documento e que isto se garde como código HTML que permitirá ter unha visualización para o usuario final casi idéntica á que se ten ao momento da edición.

Este editor WYSIWYG cambiou considerablemente na versión 1.10, razón pola cual parécenos importante revisalo.

Last updated