¿Qué é Chamilo?

Chamilo LMS é un sistema para xestión da formación (Learning Management System) deseñado para apoiar á educación online (frecuentemente denominada e-learning). É un software gratuito que foi desenvolvido a través da colaboración de varias empresas, organizacións e individuos de acuerdo cun modelo coñecido como Open Source (código libre), pero con estrictos valores éticos.

Isto significa que es libre de descargar e empregar Chamilo, sempre que aceptes os termos da súa licencia, (detallados na licencia GNU/GPLv3). Mentras te comprometas a mantelos, te conferirá catro liberdades esenciais: libertad de uso, estudio, modificación y distribución del software.

Ilustración 1: Dereitos para usar, estudar, modificar, compartir e distribuir o software

Ademáis de ser desenvolvido de maneira colaborativa por docenas de persoas en todo o mundo, Chamilo está tamén apoiado pola Asociación Chamilo, unha organización sen ánimo de lucro que ten por obxetivo principal manter a plataforma e asegurar a súa continuidade. Tales garantías de aceso libre permanente fan de Chamilo un sistema de e-learning único.

¡Por favor non dubides en contribuir tamén a Chamilo! Podes facelo promovendo a súa utilización, reportando erros, suxirindo melloras, traducindóo (ou os seus manuais) á túa lingua nativa, ou incluso desenvolvendo extensións ou correccións pola túa conta.

Se tes dúbidas sobre como contribuir podes contactar con nós no seguinte correo: communication@chamilo.org

Last updated