Organizar os cursos

Con Chamilo pódense xestionar e organizar unha gran cantidade de cursos. Para axudar nesta tarea existen, ademáis das categorías xerais comúns a todos os docentes, as categorías personais. Éstas son só visibles para o docente que as crea, permitíndolle unha organización personalizada dos cursos que xestiona.

Nota : Esta funcionalidade deixará de manterse, é decir o equipo de desenvolvedores non traballará máis nela, e podería ser abandonada no futuro. Seu uso pode ocasionar conflictos cos cursos ordeados na páxina “Os Meus Cursos” cando éstos se atopan rexistrados dentro de sesións de formación.

Last updated