Iconas de xestión do curso

Na interface de xestión de cursos, se atopan as seguintes iconas e botóns:

Last updated