Páxina principal do curso

Neste capítulo, limitarémonos a revisar brevemente as distintas ferramientas dispoñibles. En capítulos posteriores entraremos a explicar cada ferramenta con maior detalle.

Last updated