¿Por que Chamilo?

Se debe haber unha razón pola cal Chamilo existe, é a súa xinceleza de uso. Chamilo é a ferramenta ideal para apoiar ao docente neófito en tecnoloxías na súa transición de cursos presenciais a cursos virtuais ou semi-virtuais.

E é que, no equipo de Chamilo, facemos as cousas distintas. Esforzámonos, a cada paso, a cada nova versión, en simplificar a interface para que cualqueira docente que saiba usar un cliente de correo web (a través do seu navegador) tamén saiba usalo, sen necesidade de longas capacitaciones ou de lecturas de manuais como este (que só serve para un uso avanzado do sistema, ou para verificar conceptos básicos e descubrir novas funcionalidades).

A sencillez non só é aprender máis rápido, é acelerar todas as etapas da xeración de contido e de seguimento dos alumnos, a tal punto que non mine a motivación dos docentes, para que eles poidan trasladar a súa paixón máis alá das barreiras técnicas o tecnolóxicas, e que o impacto sobre la educación non sexa reducido por tontas trabas na súa aprendizaxe dunha nova metodoloxía.

Un profesor que utilice Chamilo se beneficiará, ademáis, dunha serie de ferramintas que lle permiten crear un entorno de aprendizaxe eficiente. Ao crear ou editar un curso, poderá:

 • importar ou crear documentos (audio, vídeo, imaxes) e publicalos,

 • construir exercicios e exames con calificación automática e retroalimentación se se require,

 • crear ou importar contidos (SCORM y AICC) ,

 • configurar a entrega de traballos virtuais,

 • describir os compoñentes do curso a través da sección descripción,

 • comunicarse a través do foro ou chat,

 • publicar anuncios,

 • engadir enlaces,

 • crear grupos de traballo ou grupos de laboratorio,

 • establecer un aula virtual (a través da extensión videoconferencia),

 • xestionar as calificacións, certificacións e competencias na ferramenta de evaluación,

 • crear enquisas,

 • engadir unha wiki para crear documentos de maneira colaborativa,

 • utilizar un glosario,

 • utilizar unha axenda,

 • xestionar un proxecto (a través da ferramenta blog),

 • facer o seguimiento dos estudantes nos cursos,

 • rexistrar as asistencias,

 • elaborar un diario de clase (progreso do curso).

A plataforma Chamilo é extremadamente flexible. Todas as súas ferramentas poden ser personalizadas de acordo coas necesidades de cada curso. Proporciona unha interface de usuario amigable e intuitiva que non require de especiais habilidades ou coñecementos previos.

Last updated