Rexistrarse na plataforma

Como para calqueira plataforma web, os usuarios que desexen aceder aos contidos da mesma deben rexistrarse previamente co seu nome de usuario e contrasinal.

Unha vez conectado, o profesor ten aceso a aqueles cursos nos que se atope inscrito:

  • Relación dos cursos nos que o usuario esté inscrito. Un lápis aparece xunto a aqueles cursos nos que o usuario ten permisos de profesor (permitindo así que poida actualizar a configuración do curso)

  • Aceso directo á ferramenta de Rede Social (a cal será analizada no apartado Rede Social desta guía)

  • Profesores e estudantes poden inscribirse a máis cursos existentes

  • Profesores e estudantes teñen aceso ao historial de sesións dos sus cursos.

Last updated